Det å forholde seg til en skala som går fra én til seks når man anmelder spill er ofte vanskelig. For det meste plasserer spill seg stødig på et selvfølgelig terningkast, men i tvilstilfeller er det verre. Særlig når et spill vipper mellom en femmer og en sekser.

I fjor ble det litt vel mange seksere. Og det er lett å være etterpåklok, men ikke fullt så lett når man sitter midt i det og har plassert listen tidligere på året. Det er minst like viktig å være konsekvent som det er å være streng, men rettferdig.

Ideelt sett er det kanskje tre-fire-fem spill i året som fortjener en sekser, såpass høyt bør vår toppscore henge. Derfor gjør vi som anmelder spill for VG og VG Nett opp status hvert kalenderår og plasserer listen på nytt første januar. En nødvendig øvelse for å holde karakterinflasjonen i sjakk i et medie som fremdeles er i rivende utvikling.

For å hjelpe oss har vi innført en intern 1-10-skala når vi anmelder, en skala som fordeler seg slik:

1 av 10: Terningkast 1
2-3 av 10: Terningkast 2
4-5 av 10: Terningkast 3
6-7 av 10: Terninkgast 4
8-9 av 10: Terningkast 5
10 av 10: Terningkast 6

Tidligere er det forholdsvis trygt å si at en sekser lå et sted mellom 9 av 10 og 10 av 10. Jeg er fremdeles ikke helt sikker på hva utfallet av denne kursjusteringen vil bli, men jeg har en god følelse av at det vil bli enklere for oss å trekke frem og hedre de absolutt beste, mest nyskapende og mest innflytelsesrike spillene i 2009 og årene som kommer.

Det er mulig vi kommer til å gjøre vår interne 1-10-skala synlig på et eller annet vis, men inntil videre stoler vi på at teksten i anmeldelsen signaliserer om et spill snuser på sekseren eller ikke. For eksempel.

Så langt i år har vår heving av listen hatt to åpenbare ofre. Jeg vet Anders vurderte en sekser til «Empire: Total War» og den samme problematikken plaget meg når jeg skulle sette terningkast på det fantastiske «Grand Theft Auto: Chinatown Wars».

Ja, jeg utelukker ikke at det er snakk om årets to beste spill også når kalenderen viser desember 2009. I så fall har vi kanskje vært for strenge.

Men i så fall har det også vært et spillår uten de helt store overraskelsene.

Eller for å si det på en annen måte: Jeg forventer meg større ting av spillåret 2009. Derfor er jeg inntil videre også svært komfortabel med vår ferske karakterjustering.

Tips oss hvis dette innlegget er upassende